Pappatrix: Måla dörren – spara el

Helt oväntad sidoeffekt av att vitmåla insidan av vår ytterdörr – man måste inte längre tända lampan för att orientera sig i den änden av hallen längre! 😀 Säkert en sparad krona el per år.