Rökfritt

Hörde just på radion att alla enheter utom en av Umeå kommuns enheter har ställt sig bakom beslutet att införa tobaksförbud på arbetstid. Vilken enda avdelning gick emot ett sådant beslut?? Så blekt! 😀

Annars – thumbs up för alla rökfria kommuner och arbetsgivare! 🙂