VARFÖR skriver man sådant skit?!

Jag ogillar så kallad ”sensationsjournalistik”! Varför formulerar man en artikel på det vis de har gjort här på Allt Om Barn? ”Fler spädbarn med sned skalle”.
Förskräckt läser man om konsekvensen av att man rekommenderas att låta spädbarn sova på rygg för att undvika plötslig spädbarnsdöd, de kan bland annat drabbas av sned skalle, utvecklingsproblem och snett ansikte. Ja, va?! Herregud! (tänker man då) Men om man läser vidare står det också att samtliga barn ingående i studien hade återfått normal huvudform efter man låtit dem leka och vistas på mage.

Det är alltså inte fråga om några osakligheter. Men det sätt artikeln är utformad talar till den inneboende maran (”skadar jag mitt barn?”) som flyttade in när man blev förälder.
Det gör man nu alltså inte eftersom de allra flesta låter sina barn leka på mage för att öva nack- och ryggmuskler och barnen vänder sig dessutom själva så småningom. Men det är likfullt irriterande med den där sortens formuleringar.

*irriterad*