Before – after

Före

Som utlovat, ett par bilder av Tobias före klippning och ett par efter klippning. Blev det inte skillnad så säg?! :-))

Efter