Scoutkurs

5 November 2019

Under hösten gick jag en ”scoutkurs för nyfikna föräldrar”. Jag inser ju att det var en ganska milt förklädd rekryteringskampanj för att skaffa fler ledare till kåren. Men jag ÄR intresserad, både av att veta mer om scouting och eventuellt ett mer aktivt deltagande. 🙂

Så långt gillar jag vad jag ser och har lärt mig.

Kåren pojkarna är med i är galet välkomnande och tillåtande, det finns ett lugn och en trygghet som känns väldigt rätt. Dessutom gillar ju pojkarna det helt oförbehållsamt! 😀

Någonstans är det konstaterat att barnen engagerar sig mer och lättare om även föräldrarna visar intresse och engagemang i deras aktiviteter. 🙂