Villebråd

Vi är fortfarande inte säker på att Nice fångat detta byte helt själv, hon KAN ha hittat den färdig på marken. Men in kom den och hon hann leka med den en stund innan jag reagerade på att hon lekte lite ”annorlunda” än vad hon normalt gör (hon leker nästan inte alls när hon är ute mycket).

Så den 19 juli 2019 nedlade (potentiellt) Nice sitt första offer…