Evil chargers

Kanske bäst att ta långa benet före när laddstationerna i parkeringshuset börjar se ut så här?

Normalt lyser de ju vänligt grönt…