Kattsäng

Nice verkade lite nöjd med att jag sov i golvhöjd igen. 😄 När jag klättrar upp på överslafen i Ellinors rum kan hon ju inte mysa alls (hon har inte lärt sig klättra på stege ännu).

Nu sov jag sista gästnatten i Davids rum och kan konstatera att han har allt för tunn madrass…