Sjövärdighetstest

David blev lite yster när jag föreslog att han skulle testa sitt havsforsknings-Lego i poolen. 😊

Sjömonstret Ellinor bidrog med vågor och smärre stormar…

Forskningsubåten sjönk (inte helt oväntat).