Pansarmal

Pansarmalen är känd för två saker – den är väldigt skygg och den kan bli väldigt stor. 😀

Här syns ryggen på vår mal, som i brist på gömställen grävt ned sig.

Snäck-ätaren (Pakistanbotia) i sin tur, även den en försiktig rackare, har bleknat så att den trots sina normalt distinkta leopardfläckar är svår att upptäcka…

Inte är det lätt att vara fisk i det här huset! 😀