Utesäsong

På fullt allvar står vi föräldrar och småpratar under respektive paraply, trots kalla vindar och regn snett in från vänster.