Näste scout ut

Ylleunderstället på, varmaste sovsäcken med och en spännande natt i vindskydd väntar!

Om detta håller i sig måste vi skaff en mer scoutmässig ryggsäck till honom. Det var en del klagomål på att den blev lite tung den han nu använde (IKEAs superduperrygga med en otrolig mängd fack men som tyvärr inte är så lätt i sig själv). 🙂