Fuskbak

På ett infall kopierade jag ett recept från internet och svängde ihop nutellafyllda mördegsstjärnor. 

Gubogott!!

(och lätt!)

(och snabbt)

(eftersom jag hade färdiga smördegsplattor)