Ruh-ruh-ruh-ruh


Barnen pausar ofta vid keyboarden och spelar en trudelutt, eller som i det här fallet, låter den spela en trudelutt för dem. 🙂

Munspelen går varma, finns inga hinder att spela munspel samtidigt som man lyssnar på keyboarden…