Kid’s Court


Åh! Kid’s Court i Kista Centrum har byggt ut! 🙂 Nu kan man verkligen hänga här med barnen. 🙂 Innan var det mest otroligt stressigt och svettigt.