En elefant…


Vi sjunger och hoppas energinivåerna räcker en halvtimme till. 🙂 Båda barnen vakna. Tobias har bevisat att han kan ta sig ur säkerhetsbältet i barnstolen. 😮 Vi måste nödköpa någon extra låsanordning så snart det går.